Sosyal Medya Çekilişleri Yasal Mıdır?

Sosyal Medya’da sıklıkla görülmekte olan hediye ürün çekilişlerinin izne tabi olup olmadığı pek çok kullanıcının merak ettiği bir konudur.  Konu hakkında araştırmamızı paylaşma ihtiyacı duyuyoruz;

 • Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar Ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik’in 2. Md. uyarınca karşılığı nakit olmayan çekilişler de izne tabidir.
 • Ancak yönetmelikte istisnai olarak düzenlenen çekilişler izne tabi değildir.
  Bunlar;
  a) Kamu kurum ve kuruluşları, dernekler, vakıflar, spor kulüpleri, okul aile birlikleri, emeklilik ve yardımlaşma sandıkları ve cemaatlerin eğlence, anma, kutlama gibi amaçlarla düzenledikleri toplantılarda, münhasıran toplantıya katılanlar arasında düzenlenen ve toplantı süresi içinde başlatılıp sonuçlandırılan karşılığı nakit olmayan piyango ve çekilişler,
  b) Firmaların münhasıran başbayi ve bayileri arasında, mal ve hizmet satışlarını artırmak amacıyla, ciro primi niteliğinde vereceği ikramiye ve hediyelerin tespitine yönelik yapacağı çekilişler,
  c) Çekiliş yapılmaksızın önceden belirlenen ve ilan edilen şartları taşıyanların tamamına ikramiye verilmesi şeklindeki düzenlemeler,
  ç) Katılımcılardan herhangi bir bedel talep edilmemesi ve bir mal veya hizmetin pazarlama veya satışı amacına yönelik olmaması kaydıyla bu Yönetmeliğin yarışma olarak tanımladığı düzenlemeler,
  d) Yarışma veya bu mahiyetteki düzenlemelere katılacak olanların çekiliş ya da kura yöntemine başvurulmaksızın, önceden ilan edilen şartlara göre seçildiği düzenlemeler ile aday olanların huzurunda sadece bunlar arasından çekiliş veya kura yöntemiyle belirlendiği düzenlemeler,
  e) Bir hak, hizmet veya imkândan yararlanacak olanların seçimine veya öncelik sıralarının belirlenmesine yönelik olarak yapılan ve ikramiye taahhüdü içermeyen düzenlemeler,
  f) Bir kişinin kazanabileceği ikramiyenin rayiç bedelinin 8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (e) fıkrasında belirtilen istisna tutarının % 2 sinin altında kaldığı düzenlemeler,
  g) Sosyal amaçlı piyangolar; Kamu kurum ve kuruluşları tarafından toplumun sağlık, eğitim, kültürel değerlerinin korunup geliştirilmesi ve benzeri amaçlarla düzenlenen piyangoları

Yukarıda belirtilen istisnalar kapsamında yararlanabileceğiniz tek bir madde var. Bu da ikramiyenin rayiç bedelinin Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda belirlenen istisna tutarının %2’sinin altında olması halidir.
 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 4. Maddesinin e fıkrasına göre belirtilen istisna tutarı güncel olarak 7.703,00 TL’dir. Bu miktarın %2’i 154,06 TL olduğundan bu miktarın altında kalmak şartıyla yapılacak ürün çekilişleri izne tabi değildir. Rayiç ifadesi kullanıldığından ürünün tüketiciye satış fiyatı esas alınmalıdır.

Yönetmelik gereği bir kişinin kazanabileceği ikramiyenin sınırı olarak bu tutar belirlenmiştir. Bu nedenle aynı çekilişte her biri bu sınırın altında kalmak şartıyla birden fazla ürün çekilişi yapılması da izne tabi değildir.

  •  İZİN PROSEDÜRÜ
   Çekilişe izin verilebilmesi için, çekilişte taahhüt edilen ikramiyelerin toplam rayiç bedelinin % 10 fazlası tutarında bir teminat mektubu alınır. (Çekiliş süresinin 6 ayı aşacağı durumlarda bu oran yükselir) Usulüne uygun olarak hazırlanmış belgelerin tamamı ile Milli Piyango İdaresi Bahisler ve Oyunlar Şube Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi gerekmektedir. Buna göre aşağıdaki belgelerle beraber doğru ve eksiksiz hazırlanmış bir başvurunun yasal olarak 15 gün içerisinde sonuçlanması gerekmektedir.
  • CEZAİ HÜKÜMLER
   Mevzuata aykırılık halinde Milli Piyango Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 52. Md. uyarınca 100.000,00 TL’den 10.000.000,00 TL’ye kadar para cezası ve iki aydan iki yıla kadar hapis cezası uygulanması mümkündür.

Av. Can Burak Karatepe

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir