Tüketicinin İade Hakkı

ÜRÜN İADE HAKKI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Tüketicinin Ürün İade Hakkı Ancak Aşağıda Belirtilen Hallerde Söz Konusudur;

  1. ÜRÜNÜN AYIPLI OLMASI

“Tüketiciye teslimi anında taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmayan ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımayan ürünler” ayıplı ürün kabul edilmektedir.

Bu durumda, Tüketici,

  • Ürünü iade ederek ücretini geri alma,
  • Ürünü iade etmeyerek, ürün satış bedelinden indirim isteme,
  • Ürünün aşırı masraf gerektirmemesi şartıyla ücretsiz olarak onarılmasını isteme,
  • Ürünün mümkünse ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteme,

Haklarından birini kullanabilir.

  1. TAKSİTLE SATIŞLAR

Tüketicinin ürün bedelini Satıcıya kısım kısım ödediği satışlardır. Kredi kartı ile taksitli satışlar bu kapsamda değildir.

Taksitle Satışlarda tüketicinin yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkı bulunmaktadır.

  1. KAPIDAN SATIŞLAR

İşyeri dışında kurulan ve Tüketici ile Satıcının fiziken bir araya geldiği satışlardır.

Kapıdan Satışlarda, Tüketicinin on dört gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkı bulunmaktadır.

  1. MESAFELİ SATIŞLAR

Tüketici ile Satıcının fiziken bir araya gelmedikleri, internet veya telefon üzerinden uzaktan pazarlama ile yapılan satışlardır.

Mesafeli Satışlarda, Tüketicinin on dört gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkı bulunmaktadır.

  • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, Tüketicinin İade Hakkı yukarıda sayılan haller ile kısıtlı olup mağazada yapılan satışlarda Tüketicinin gerekçe göstermeksizin iade hakkı bulunmamaktadır.

Av. Can Burak Karatepe

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir